pvc i alu profili

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a

Vrata cet

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
INOX-CET-FAB-2 INOX-CET-TOK-2 PV-CET-FP-TK-2 SV-CET-ML-2+16K SV-CET-POB-2
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a    
ZV-CET-SPL-2 ZH-SV-CET-POB-2      

Vrata eva

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
EVA-SPS-4 INOX-EVA-TOP-4 INOX-EVA-XKS-4 M-EVA-FKS-4 SV-EVA-DPB-4
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a    
ZV-EVA-ML-4 SV-EVA-TOP-4      

Vrata flo

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
CV-FLO-POT-3 INOX-FLO-ML-3 INOX-FLO-PLO-3 SV-FLO-PVO-3 ZV-FLO-PLL-3

Vrata kup

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
CV-KUP-ML-2 INOX-KUP-FP-TK-2 INOX-KUP-PTP-2 M-KUP-XLP-2 SV-KUP-FAB-2
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a  
SV-KUP-SPL-2 SV-KUP-PTP-2 ZV-KUP-PZK-2    

Vrata Classic

Linija "Classic" je osnovna i najzastupljenija u proizvodnom programu. Paneli linije "Classic" odlikuju se tradicionalnim dizajnom, stilski se uklapaju uz sva klasicna procelja. Proizvodimo ih u dve dimenzije a u ponudi su 23 modela, vecina s odgovarajucim polupanelima.

Classic, dekorativni PVC paneli 900 x 1920 mm

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
Bosut (BO) Cerna (CN) Ceric (CR) Ilok (IL) Kanovci (KA)
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
Komletinci (KO) Lipovac (LI) Otok (OT) Slavonija (SL) Sopot (SO)
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
Tovarnik (TO) Vinkovci (VK) Vukovar (VU) Zalužje (ZA) Županja (ŽU)

Classic, dekorativni PVC paneli 900 x 2100 mm

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
Antin (AN) Dukat (DU) Ivankovo (IV) Jankovci (JA) Marinci (MA)
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a      
Mikanovci (MI) Privlaka (PR)      

Polupaneli

ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
MI-AB-SL-2+P-MI-AB-SL AN-VC-2+P-AN-VC-2 CR-CB-GL-3+P-CR-CB-GL-2 CR-SB-BL-3+P-CR-SB-BL-2
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
KA-FP-GG-6+P-KA-FP-GG-3 PR-CB-GL-7+P-PR+CB-GL-4 SL-CB-GL-8+P-SL-CB-GL-4 SO-AB-SL-3+P-SO-AB-SL-2
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a
VK-DM-SL-V+P-VU-DM-SL-1 VU-DM-GL-2+P-VU-DM-GL-1 ŽU-PJ-V+P-IL-PJ TO-SB-V+P-IL-SB
ulazna vrata od aluminijuma i pvc-a      
IL-ML+P-IL-ML