pvc i alu profili

PVC grilje - Kapaci

U podneblju u kojem su cesti jaki vjetrovi i kiše, prozori se zašticuju sa PVC griljama odnosno kapacima. PVC grilje se mogu izvesti kao nepomicne - zatvorene, nepomicne - otvorene i pomicne PVC grilje.

PVC grilje mogu biti jednokrilne, dvokrilne ili sa više krila preklopne.

Takode u novije vrijeme postoje i klizne PVC grilje koje klize uz fasadu

PVC grilje obicno imaju svoj štok koji se ugraduje na PVC prozore a mogu se i direktno montirati na štok prozora

Rucica na okretanje služi za regulaciju svjetlosti na PVC pomicnim griljama

A ako se ugraduju na primorskim delovima zemlje važno je i staviti okov koji ima bolju zaštitu od korozije.

pvc grilje kapaci zaluzine pvc grilje kapaci zaluzine pvc grilje kapaci zaluzine
pvc grilje kapaci zaluzine pvc grilje kapaci zaluzine